Bestuur

Bestuur

Stichting Even Anders, spiritualiteit in zorg, wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. De huidige bestuursleden zijn:

– Dhr. A.J.M. Verweij (vertegenwoordigt het katholicisme binnen het bestuur)

– Dhr. A.W. van den Hout-Sachs, voorzitter

– Dhr. R. Soekhlal (vertegenwoordigt het hindoeïsme binnen het bestuur)

– Mevr.Drs. P.I. Matze (vertegenwoordigt het protestantisme binnen het bestuur)

– Mevr. I.N. Tuinman (vertegenwoordigt het humanisme binnen het bestuur)

– Mevr. A. Tan, secretaris/penningmeester (vertegenwoordigt het boeddhisme binnen het bestuur)

– Mevr. S. Martel (vertegenwoordigt het jodendom binnen het bestuur)

– vacature voor vertegenwoordiger van de islam binnen het bestuur

Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris (gedetacheerd vanuit Stichting Else); mevr. Y. Hermeler.

Het bestuur volgt de bepalingen in het BELEIDSPLAN en het BESTUURSREGLEMENT.