Bestuur

Bestuur

Stichting Even Anders, spiritualiteit in zorg, wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. De huidige bestuursleden zijn:

– Dhr. A.J.M. Verweij, voorzitter (vertegenwoordigt het katholicisme binnen het bestuur)

– Dhr. A.W. van den Hout-Sachs, secretaris/penningmeester

– Dhr. L. Goerdayal (vertegenwoordigt het hindoeïsme binnen het bestuur)

– Dhr. M.-P. van Mansum (vertegenwoordigt het protestantisme binnen het bestuur)

– Mevr. I.N. Tuinman (vertegenwoordigt het humanisme binnen het bestuur)

– Mevr. A. Tan (vertegenwoordigt het boeddhisme binnen het bestuur)

– Mevr. S. Martel (vertegenwoordigt het jodendom binnen het bestuur)

– Mevr. M. Vorthoren (vertegenwoordigt de islam binnen het bestuur)

Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris (gedetacheerd vanuit Stichting Else); mevr. Y. Hermeler.

Het bestuur volgt de bepalingen in het BELEIDSPLAN en het BESTUURSREGLEMENT.