Subsidies

Subsidies

Het fonds van Stichting Even Anders beschikt over een vermogen; hieruit financiert de stichting haar kosten en activiteiten, waaronder het verstrekken van financiële bijdragen. Voor de beschrijving van het uitkeringenbeleid, zie de SUBSIDIEVOORWAARDEN.

In 2016 heeft Stichting Even Anders een subsidie toegekend aan de stichting ZinPortaal Fryslân voor het project Zingeving op recept. Deze stichting biedt ondersteuning bij levensvragen aan cliënten en schoolt professionals en vrijwilligers in het herkennen van en omgaan met die vragen. De stichting wil nadrukkelijk een netwerkorganisatie zijn en zoekt lokaal verbinding en samenwerking met andere (zorg)disciplines zoals huisartsen, gemeenten, welzijns- en zorginstellingen, kerken etc. Zij werken steeds laagdrempelig, vraaggericht en projectmatig. De pilot van dit project is inmiddels gestart bij een huisartsenpraktijk.