HOME

HOME

WIE ZIJN WIJ? 

Stichting Even Anders, spiritualiteit in zorg is een charitatief vermogensfonds.

Onze doelstelling is het geven van aandacht en invulling aan spiritualiteit als onlosmakelijk onderdeel van een kwalitatief verantwoorde maatschappelijke gezondheidszorg.

Uit de opbrengst van/en ons vermogen ondersteunen wij initiatieven en projecten die de aandacht voor religie en levensbeschouwing in de zorg bevorderen. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het ondersteunen/initiëren van projecten, onderzoeken en experimenten op het gebied van levensbeschouwing en religie in de zorg.

NIEUWS

Het laatste nieuws!! Samen met Één Land Één Samenleving organiseert de Beweging van Barmhartigheid haar eerste web-debat op zondag 12 juli a.s.; voor meer informatie, klik hier.

Het bestuur is op zoek naar een nieuw bestuurslid!  De heer Adri Verweij zal helaas het bestuur in juli 2020 verlaten. Daarom zoeken wij een enthousiast nieuw lid; één persoon die de rooms-katholieke achterban binnen ons bestuur wil vertegenwoordigen.  Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@evenanders.nu.

StEVA_Logo_Large