HOME

HOME

WIE ZIJN WIJ? 

Stichting Even Anders, spiritualiteit in zorg is een charitatief vermogensfonds.

Onze doelstelling is het geven van aandacht en invulling aan spiritualiteit als onlosmakelijk onderdeel van een kwalitatief verantwoorde maatschappelijke gezondheidszorg.

Uit de opbrengst van/en ons vermogen ondersteunen wij initiatieven en projecten die de aandacht voor religie en levensbeschouwing in de zorg bevorderen. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het ondersteunen/initiëren van projecten, onderzoeken en experimenten op het gebied van levensbeschouwing en religie in de zorg.

NIEUWS

Het bestuur heeft onlangs een subsidie toegekend aan Stichting Het Bezinningshuis; een plek waar ruimte wordt geboden aan mensen met een levensbedreigende ziekte om zich te kunnen bezinnen over hun naderend levenseinde. Ook anderen, die behoefte voelen om na te denken over levensvragen rondom sterven of voltooid leven, zijn hier van harte welkom. Vanuit deskundigheid en medemenselijkheid wordt een ieder in dit proces begeleid; ongeacht iemands leeftijd, (levensbeschouwelijke en/of religieuze) achtergrond of financiële draagkracht. Dit alles vanuit universele waarden als medemenselijkheid en barmhartigheid. Neem eens een kijkje op de website: www.bezinningshuis.nl .

StEVA_Logo_Large