Podcast serie

Podcast serie

Binnen de gezondheidszorg zien we dat er door verschillende zienswijzen, waarden, culturen en religies soms frictie en ethische dilemma’s ontstaan. We willen met een eigentijds product (toekomstige) zorgverleners bewust maken van hun eigen denkpatronen, en hen inzicht geven in welke andere waarden en overtuigingen aan bepaalde keuzes of handelingen ten grondslag liggen. Hierdoor worden zorgmedewerkers hopelijk geïnspireerd om buiten hun eigen kaders te denken door meerdere kanten te belichten van religieuze en culturele dilemma’s in de zorg. In deze 12-delige podcastserie bespreken we verschillende, veelvoorkomende en herkenbare
casuïstiek. De inzichten zijn direct bruikbaar in de dagelijkse zorgpraktijk. De podcasts zijn eenvoudig te beluisteren onderweg, tijdens het sporten of anderszins. Ook zijn de podcast in te zetten bij trainingen of debatten. Bij de podcasts ontwikkelen we gespreks- en debatvragen zodat zorgverleners de casus en zienswijzen met elkaar kunnen (na)bespreken. De serie is gemaakt door het bedrijf “Huis van Chesed” van geestelijk verzorger Marije Vermaas, in samenwerking met Stichting Even Anders, Reliëf, Studio Ongehoord en anderen.

Stichting Even Anders · Dilemma – Pijnmedicatie weigeren

Podcast 4. Het dilemma in deze podcast: Een gelovige vrouw weigert pijnmedicatie in haar terminale fase, ondanks dat zij hevig pijn lijdt. Ook haar twee zonen staan achter haar beslissing. De medicatie heeft als bijwerking dat dit het leven verkort, zo geven ze aan, we mogen niet op de stoel van God gaan zitten. Hoe ga je hiermee om als zorgteam?
In deze podcast gaat geestelijk verzorger Marije Vermaas in gesprek met psychosociaal verpleegkundige Margreet Meuleman en Rineke Heij, adviseur van NPV-Zorg voor het Leven (Nederlandse Patiëntenvereniging). Lees de bijbehorende lesbrief.

Stichting Even Anders · Dilemma – Anticonceptie

Podcast 3. Het dilemma in deze podcast: Een verloskundige merkt dat er geen kinderwens meer is bij haar cliënte die zwanger is van haar zesde kind. Toch wil cliënte in de toekomst geen anticonceptie gebruiken vanwege geloofsredenen. Hoe ga je hier als zorgverlener mee om? In deze podcast gaat geestelijk verzorger Marije Vermaas in gesprek met verloskundige Elzemarie Witzier en Rineke Heij, adviseur van NPV-Zorg voor het Leven (Nederlandse Patiëntenvereniging).  Lees de bijbehorende lesbrief.

Stichting Even Anders · Dilemma – Tolk inschakelen

Podcast 2. Het dilemma in deze podcast: moet de huisarts, tegen de wens van de familie in, een tolk inschakelen om haar cliënt te vertellen dat ze niet meer beter wordt? In deze podcast gaat geestelijk verzorger Marije Vermaas in gesprek met huisarts Clara van den Dool en islamitisch geestelijk verzorger Mualla Kaya. Lees de bijbehorende lesbrief.

Stichting Even Anders · Dilemma – Hoofddoek Weigeren

Podcast 1. Het dilemma in deze podcast; moet je een cliënt verplichten om een hoofddoek te dragen en halal te eten omdat de familie dat wil? In deze podcast gaat geestelijk verzorger Marije Vermaas in gesprek met vrijwilligster en trainer Christien Begemann (zinnigzorgen.nl) en islamitisch geestelijk verzorger Mualla Kaya. Lees de bijbehorende lesbrief.