Subsidies

Subsidies

Het fonds van Stichting Even Anders beschikt over een vermogen; hieruit financiert de stichting haar kosten en activiteiten, waaronder het verstrekken van financiële bijdragen. Voor de beschrijving van het uitkeringenbeleid, zie de SUBSIDIEVOORWAARDEN.

In 2016 heeft het bestuur een subsidie toegekend aan Stichting ZinPortaal Fryslân voor het project Zingeving op Recept. Deze stichting biedt ondersteuning bij levensvragen aan cliënten en schoolt professionals en vrijwilligers in het herkennen van en omgaan met die vragen.

In 2017 heeft het Huis van de Mens subsidie ontvangen voor het project “Een dood die je niet meer vergeet”: Deze subsidie is gebruikt voor het oprichten van een landelijke herdenkingspraktijk voor nabestaanden van suïcide.

In 2018 heeft het bestuur een subsidie verstrekt aan Stichting ZinPortaal Fryslân voor de uitrol van de pilot van het project Zingeving op Recept.  Het crowd-funding filmproject “Zinderend” van de Van Vliet Film Company heeft ook een subsidiebedrag ontvangen; d.m.v. een film wil men het vak van de geestelijk verzorger opnieuw op de kaart zetten.  Tevens is Stichting Even Anders vanaf 2018 betrokken in een samenwerkingsverband samen met Stichting Deo Volente, Agora, Reliëf, Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers, Vereniging van Geestelijke Verzorgers en Vilans. Dit project “Profilering Geestelijke Verzorging” heeft tot doel om meer duidelijkheid te geven over geestelijke verzorging in Nederland. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.geestelijkeverzorging.nl .

In 2019 heeft het Huis van de Mens nogmaals een subsidie ontvangen voor de organisatie van de tweede herdenking “Een dood die je niet meer vergeet“. Tevens heeft Netwerk Nieuw Rotterdam een subsidie ontvangen. Netwerk Nieuw Rotterdam is een lokaal jongerennetwerk dat hulp en netwerk biedt aan de kwetsbare en eenzame medemens. Jongeren tussen de 12 en 27 jaar van alle verschillende culturele en religieuze achtergronden worden geïnspireerd en geactiveerd.  Zodat ze leren zij hoe leuk en tegelijkertijd vanzelfsprekend het is om naar een ander om te zien. 

In 2020 heeft Netwerk Nieuw Rotterdam nogmaals een subsidie ontvangen. Tevens is er een subsidie gegeven aan het bedrijf van Marije Vermaas, Huis van Chesed; voor het ontwikkelen van een 12-delige podcast serie. In deze serie wordt verschillende, veelvoorkomende en herkenbare casuïstiek besproken. De inzichten zijn direct bruikbaar in de dagelijkse zorgpraktijk.