Subsidies

Subsidies

Het fonds van Stichting Even Anders beschikt over een vermogen; hieruit financiert de stichting haar kosten en activiteiten, waaronder het verstrekken van financiële bijdragen. Voor de beschrijving van het uitkeringenbeleid, zie de SUBSIDIEVOORWAARDEN.

In 2016 heeft het bestuur een subsidie toegekend aan Stichting ZinPortaal Fryslân voor het project Zingeving op Recept. Deze stichting biedt ondersteuning bij levensvragen aan cliënten en schoolt professionals en vrijwilligers in het herkennen van en omgaan met die vragen.

In 2017 heeft het Huis van de Mens subsidie ontvangen voor het project “Een dood die je niet meer vergeet”: Deze subsidie is gebruikt voor het oprichten van een landelijke herdenkingspraktijk voor nabestaanden van suïcide.

In 2018 heeft het bestuur een subsidie verstrekt aan Stichting ZinPortaal Fryslân voor de uitrol van de pilot van het project Zingeving op Recept.  Het crowd-funding filmproject “Zinderend” van de Van Vliet Film Company heeft ook een subsidiebedrag ontvangen; d.m.v. een film wil men het vak van de geestelijk verzorger opnieuw op de kaart zetten.  Tot slot heeft Stichting Deo Volente een subsidie ontvangen; het doel van dit project is een betere profilering van de geestelijke verzorging bij een brede doelgroep.

In 2019 heeft het Huis van de Mens nogmaals een subsidie ontvangen voor de organisatie van de tweede herdenking “Een dood die je niet meer vergeet“. Tevens heeft Netwerk Nieuw Rotterdam een subsidie ontvangen. Netwerk Nieuw Rotterdam is een lokaal jongerennetwerk dat hulp en netwerk biedt aan de kwetsbare en eenzame medemens. Tenslotte is ook het subsidieverzoek van Het Bezinningshuis goedgekeurd.